Scijentologija kaže da je ovo sljedeće za Kirstie Alley — koja je dosegla najvišu razinu u religiji — nakon njezine smrti

Kirstie Alley dosegla je najviše razine scijentologije, pa se prema vjeri ovako događa.