Allison Holker prekida šutnju društvenih medija nakon smrti supruga Stephena 'tWitcha' Bossa

Allison Holker rekla je da 'boli' za svojim mužem.