Menadžer Britney Spears inscenira 'intervenciju u karijeri', moli je da ne 'baci ručnik': Izvještaj

Cade Hudson želi da se Britney Spears vrati u igru.