Producenti 'Mandalorijanca' raspravljaju o budućnosti Gine Carano sa svemirom 'Ratova zvijezda'

Producent 'Ratova zvijezda' implicirao je da Gina neće biti uključena u međugalaktički svemir.